Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ik heb geen schriftelijk bewijs van minor, afstudeerrichting keuzevak of keuzedeel. Maar ik wil wel aan de slag als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Wat nu?

Heb je geen schriftelijk bewijs van specifieke scholing in een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel van een volledige opleiding? Dan kun je kiezen voor branche-erkende scholing om alsnog zo’n bewijs te halen. Deze link geeft een overzicht van de mogelijkheden: 
Branche erkende scholing.