Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Geldt de gelijkstelling ook voor andere medewerkers met dezelfde opleidingsachtergrond?

Een gelijkstelling wordt alleen in individuele gevallen verleend. De uitkomst geldt daarom niet voor andere (kandidaat-)medewerkers. 

De ene medewerker heeft veel werkervaring, de andere veel minder, de een wellicht veel bij- en nascholing gedaan, de ander niet of heel weinig. Deze en andere onderdelen uit de opleidingsachtergrond worden door de commissie mee afgewogen. Dat is ook de reden dat dit een individuele gelijkstelling heet.