Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker goedgekeurd

4 okt 2021

Naar verwachting kunnen kandidaten vanaf eind dit jaar met een nieuwe EVC-branchestandaard starten bij een hiervoor erkende EVC-aanbieder. Cao-partijen hebben deze EVC-standaard goedgekeurd en ingediend bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Als het kenniscentrum de standaard heeft goedgekeurd, is de nieuwe EVC-standaard een feit.

werken en leren in kinderopvang

Voor wie

Deze branchestandaard is bedoeld voor kandidaten die niet beschikken over een opleidingsachtergrond die voldoet voor pedagogisch medewerker en wel voldoende relevante praktijkervaring hebben om via EVC de competenties van de Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang aan te kunnen tonen. Daarnaast is de standaard bedoeld voor wie een EVC-procedure op basis van een onderwijsstandaard vaak te omslachtig is of een minder kansrijke route.

Ervaringscertificaat

EVC-kandidaten krijgen na afronding van de procedure altijd een Ervaringscertificaat. Dit kan bij Kinderopvang werkt! verzilverd worden met een branchecertificaat als blijkt dat de kandidaat heeft voldaan aan de branchestandaard. In de kwalificatie-eis wordt het EVC-branchecertificaat toegevoegd als mogelijkheid om te kwalificeren, zo hebben de cao-partijen al eerder besloten.

Tot stand komen EVC-branchestandaard

November 2020 hebben cao-partijen besloten tot een aantal acties om de instroom van nieuwe medewerkers te vergroten. Dit heeft destijds geleid tot uitbreiding van de kwalificatie-eis in februari 2021 met 174 diploma’s. Daarnaast is toen het percentage voor niet afgeronde hbo bachelor opleidingen voor de bso verlaagd naar 50 procent van de studiepunten of overgang naar het 3e jaar. Op dat moment is ook gestart met de ontwikkeling van de EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang.