Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Een medewerker wil graag werken als pedagogisch (beleids)medewerker/coach, maar heeft een mbo 3-diploma. Wat nu?

Een mbo 3-diploma voldoet niet aan instroomeis B1 van de kwalificatie-eis voor deze functie. Het indienen van een gelijkstellingsverzoek heeft daarom geen zin. Het indienen van een gelijkstellingsverzoek kan bovendien alleen voor een functie en niet voor een niveau.