Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is een gelijkstellingsverzoek ook mogelijk voor een externe pedagogisch beleidsmedewerker/coach (zzp’er)?

Nee. Een gelijkstellingsverzoek indienen kan alleen voor personen die een arbeidsovereenkomst hebben of krijgen onder de Cao Kinderopvang. En dus niet voor een externe (zzp’er).