Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is de RI&E van jouw organisatie coronaproof?

4 sep 2020

Jouw organisatie heeft coronarichtlijnen opgesteld. Prima. Maar heb je ook een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak? Interne coronaprotocollen ontslaan je niet van de plicht om een up-to-date RI&E te hebben. De Risicomonitor helpt.

Handen wassen tegen corona

Werkgevers moeten van de Arbowet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.  De risico’s dient de werkgever in kaart te brengen in de RI&E, die altijd actueel moet zijn en afgestemd op nieuwe risico’s als het coronavirus. In het plan van aanpak beschrijft de organisatie hoe en wanneer knelpunten worden aangepakt. 

Risicomonitor inventariseert coronarisico's 

De Risicomonitor helpt. Hét gecertificeerde RI&E-instrument voor de branche kinderopvang is up-to-date en afgestemd op de coronarichtlijnen. Heb je maximaal 25 werknemers in dienst?  Dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen door een arbodienst of deskundige als je gebruikmaakt van de Risicomonitor. Dit staat ook in de cao Kinderopvang.

Lees meer over de voordelen van de Risicomonitor