search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Commissie van geschillen

Het kan gebeuren dat je een meningsverschil hebt met je werkgever over je arbeidsovereenkomst. Als je daar in je organisatie niet goed uitkomt, dan kun je een beroep doen op de Commissie van Geschillen.

Voorbeelden van geschillen zijn meningsverschillen over een functiebeschrijving, een functie-indeling, een aanpassing in de werktijden, het in aanmerking komen voor een vaste aanstelling of ontslag. Het indienen van een verzoekschrift is niet gratis en je verzoekschrift moet aan een aantal eisen voldoen.

Hoe werkt het?

In vogelvlucht ziet de behandeling van een geschil zo uit:

  • Indiening van het geschil: wat moet je doen om een geschil aan te kaarten, waar gaat het verzoekschrift over?
  • De commissie bepaalt zij de zaak kan en mag behandelen. Jij betaalt zelf de kosten van de behandeling (griffierechten).
  • De commissie vraagt de werkgever om zich schriftelijk te verdedigen.
  • Jij en je werkgever bepalen of de uitspraak van de commissie bindend is. Leggen jij en je werkgever zich neer bij de uitspraak?
  • De commissie houdt een zitting en hoort jou en je werkgever. Zij vraagt om een toelichting op de standpunten.
  • Uitspraak van de commissie.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling