Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

1.7 Maatwerk op ondernemingsniveau

In een aantal cao-bepalingen staat dat de werkgever op ondernemingsniveau maatwerkafspraken kan maken of moet maken met instemming van de medezeggenschap. Het gaat om de volgende bepalingen:

 • Ontheffing cao (artikel 1.5)
 • Niet-groepsgebonden werk (artikel 2.1 lid 4)
 • Locaties voor oproepkrachten (artikel 3.5)
 • Beperking individueel recht op uitbreiding arbeidsovereenkomst (artikel 4.1 lid 9)
 • Manier van invoering van jaarurensystematiek (artikel 4.5 lid 2)
 • Toepassing van de arbeidstijdenwet (artikel 4.6)
 • Gratificatie (artikel 5.9)
 • Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer (artikel 6.5)
 • Vergoeding voor dienstreizen (artikel 6.6)
 • Vergoeding voor verhuiskosten (artikel 6.7)
 • Vergoeding voor mobiele apparatuur (artikel 6.8)
 • Vergoeding voor thuiswerk en telewerk (artikel 6.9)
 • Arbeidsomstandigheden (artikel 8.1)
 • Inclusief personeelsbeleid (artikel 8.2)
 • Gedragscode (artikel 8.3)
 • Beleid voor opleiding, scholing en loopbaan (artikel 9.1)
 • Beoordeling (artikel 9.3 lid 2)
 • Samenstelling van het bestuur van de onderneming (artikel 10.3)
 • Bij een reorganisatie (artikel 10.5)
 • Bij een fusie (artikel 10.6)
naar bovenkant pagina