Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

1.4 Looptijd en tussentijdse wijziging

1.  Deze cao treedt in werking met ingang van 1 juli 2021 en eindigt met ingang van 1 januari 2023, zonder dat hiervoor opzegging is vereist.
2.  Partijen bij de Cao Kinderopvang kunnen overeenkomen deze cao tijdens de looptijd te wijzigen.

naar bovenkant pagina