Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Barometer UWV: laatste ontwikkelingen in kinderopvang

6 apr 2021

De coronacrisis heeft beperkt invloed gehad op de werkgelegenheid in kinderopvang. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 daalde het aantal banen, maar in het derde kwartaal groeide het aantal banen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de barometer van UWV met daarin de laatste ontwikkelingen in de sector.

Medewerker bekijkt analyse met vergrootglas

Kinderopvang groeide door

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in kinderopvang fors gestegen tot 108.000 banen. Er waren in toenemende mate signalen van personeelstekorten. Na een daling tijdens de eerste lockdown in het voorjaar lijkt het groeipad weer opgepakt in het 3e kwartaal van 2020. Het aantal WW-uitkeringen vanuit kinderopvang steeg sterk tijdens de eerste lockdown, maar is sindsdien gestaag gedaald. Sinds december steeg het weer, maar aanzienlijk minder snel. Of de stijging wordt veroorzaakt door de tweede lockdown (vanaf 14 december) is moeilijk te zeggen. In januari en februari steeg het aantal WW-uitkeringen voor pedagogisch medewerker verder. De dagopvang is inmiddels weer open, de buitenschoolse opvang alleen voor kinderen van ouders in essentiële beroepen.

Meer vacatures in kinderopvang

Na een daling van het aantal openstaande vacatures voor pedagogisch medewerkers aan het begin van 2020, nam het aantal vacatures in de laatste helft van het jaar fors toe. Werknemers waren sinds de coronacrisis vaker niet inzetbaar (bijvoorbeeld in afwachting van de uitslag van een coronatest), en moesten dus (tijdelijk) vervangen worden. Najaar 2020 had ongeveer de helft van de kinderopvangorganisaties nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. 

Werkgelegenheid kinderopvang moeilijk te voorspellen

Verwacht wordt dat de vraag naar kinderopvang afneemt naarmate de werkloosheid dit jaar toeneemt. Tot op heden lijkt dit effect mee te vallen omdat de werkloosheid onder ouders met kinderen tot nu toe beperkt is gestegen. De sector is echter ook afhankelijk van het beleid van een nieuw kabinet, bijvoorbeeld ten aanzien van (alternatieven voor) de kinderopvangtoeslag. Dit maakt het lastig om voor de komende jaren een goede prognose te maken.

Bekijk hier de barometer van UWV maart 2021

Meer informatie

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!