Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Welke medewerkers zijn kwetsbaar?

Sommige medewerkers lopen sneller een infectieziekte op dan andere. Voorbeelden van medisch kwetsbare groepen zijn:

  • Medewerkers die jonger dan 18 of ouder dan 60 jaar zijn.
  • Medewerkers die zwanger zijn.
  • Medewerkers die een verzwakt immuniteitssysteem hebben, bepaalde medicijnen gebruiken of bepaalde ziekten hebben (zoals bronchitis of diabetes).
  • Weet welke medewerkers kwetsbaar zijn en betrek de bedrijfsarts bij de beoordeling van de risico's. Kijk zowel naar de gezondheid van de medewerkers als naar het soort werk dat ze doen.
Terug naar de arbocatalogus