Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wat te doen bij een bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincident?

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Een bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincident kan onder andere leiden tot besmetting met hepatitis B, hepatitis C en hiv.

Met de volgende maatregelen kun je de risico's beperken:

  • Geef medewerkers duidelijke instructies hoe ze veilig kunnen werken.
  • Gebruik bij injecties veilige naaldsystemen waarbij de gebruikte naald wordt afgeschermd.
  • Zet geen naalden terug in hoesjes ('recappen'), maar gebruik naaldbekers waarbij de naald eenvoudig kan worden verwijderd.
  • Werk volgens een helder protocol. Om risico's te beperken moet er binnen 2 uur na een incident worden gehandeld.
  • Registreer (bijna) incidenten.
  • Volg de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten, die beschrijft wat je moet doen bij incidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen.
  • Zorg voor een 24 uurs achterwacht waar werknemers terechtkunnen na een incident.
  • Besteed aandacht aan nazorg.
Terug naar de arbocatalogus