Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waarom een ergocoach?

Bij het terugdringen van fysieke belasting kan een ergocoach een belangrijke rol spelen. Een ergocoach is werkzaam als teamlid en let speciaal op ergonomie en de inrichting van de werkplek.

De coach geeft haalbare en begrijpelijke tips, bevordert een gezonde werkhouding en vraagt aandacht voor gezond werken als vast onderdeel van het dagelijkse werk. Het mooie van deze constructie is dat het allemaal op de werkplek gebeurt.

In vergelijking met bijvoorbeeld een arbocoördinator, die vaak wat verder van de werkvloer staat, adviseert een ergocoach op de werkplek zelf. De coach weet wat er speelt, is makkelijk te bereiken en spreekt dezelfde 'taal' als collega's. Hierdoor weet de coach heel goed welke maatregelen werken en welke niet.

Tips:

  • Zorg dat de ergocoach een beroep kan doen op een deskundige, zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut.
  • Besef dat alleen het inzetten van ergocoaches weinig zin heeft. Er moet beleid achter zitten. De ergocoaches moeten worden gesteund door de directie, voldoende tijd hebben om hun werk te kunnen doen en de ruimte krijgen om hulpmiddelen aan te schaffen en trainingen te geven.
  • Verwacht niet te veel. De belangrijkste valkuil is dat een ergocoach té veel wil verbeteren, het liefst per direct. Stel reële doelen.

Meer weten?

In deze video (Engelstalig) wordt uitgelegd hoe je kinderen op een goede manier kunt tillen.

Terug naar de arbocatalogus