Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Vijfde ziekte

 • Ziektebeeld
  De vijfde ziekte begint met een kort, griepachtig beeld met jeuk, ongeveer 5 tot 7 dagen later gevolgd door een fijnvlekkig vlindervormig exantheem (vlekjesziekte) dat begint in het gezicht en zich verder uitbreidt over de rest van het lichaam.
  De vijfde ziekte is vooral een kinderziekte. Bij volwassenen kan het ook gewrichtsklachten en tijdelijke bloedafwijkingen veroorzaken. Bij zwangere vrouwen kan het bij het ongeboren kind onder andere ernstige bloedarmoede veroorzaken.
 • Wijze van besmetting
  Via druppels in de lucht. Vaak is er een toename van infecties tijdens de winter, lente en vroege zomer.
 • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  4 tot 20 dagen. De besmettelijkheid voor anderen begint gemiddeld een week na besmetting, dus ruim voordat er medische klachten zijn! Zodra er sprake is van klachten, is de persoon in kwestie niet meer besmettelijk.
 • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
 • Vaccinatie
  Er is geen vaccin beschikbaar.
 • Maatregelen in geval van besmetting
  • Omdat iemand vooral besmettelijk is vóórdat er sprake is van klachten, is weren van de werkvloer niet altijd zinvol. Maar als er sprake is van duidelijke klachten, wordt geadviseerd de medewerker thuis te laten uitzieken. Zodra hij klachtenvrij is, kan de werknemer zijn werk weer hervatten. 
  • Preventief controleren van de antistoffen in het bloed van zwangere vrouwen of medewerksters met een kinderwens door de bedrijfsarts (of verloskundige).
  • Zwangere vrouwen die geen antistoffen hebben en minder dan 20 weken zwanger zijn, weren uit de directe nabijheid van besmettelijke personen.
 • Meldingsplicht
  De vijfde ziekte is geen meldingsplichtige ziekte.
 • Risicogroepen
  Als een zwangere vrouw geen antistoffen heeft, is er een kans op gezondheidsschade van het ongeboren kind. Ongeveer 30% van de zwangere vrouwen heeft geen antistoffen. Zie ook Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding
 • Synoniemen
  Parvo B19 virus, Erythema infectiosum

 

Terug naar de arbocatalogus