Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Als er sprake is van een reëel gezondheidsrisico voor medewerkers, moet de werkgever een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden. Medewerkers zijn niet verplicht om aan zo'n PAGO mee te werken.

Medewerkers kunnen ook zélf om een onderzoek vragen, bijvoorbeeld als:

  • ze behoefte hebben aan informatie over hun gezondheid;
  • een van hun collega's besmet raakt en die collega een besmettingsbron kan zijn;
  • ze uit dienst treden en de eventuele gevolgen willen vaststellen van een werkgerelateerde infectie.

Aandachtspunten:

  • De privacy van medewerkers moet goed zijn gewaarborgd. Medewerkers mogen hun medisch dossier inzien, maar hun werkgever niet.
  • De resultaten van het onderzoek moeten zorgvuldig worden teruggekoppeld.
  • De onderzoeksgegevens moeten tussen de 10 en 40 jaar worden bewaard, afhankelijk van de infectieziekte.

Voordelen van een PAGO

Dankzij een PAGO kunnen infecties eerder worden vastgesteld, nog voordat er symptomen zichtbaar zijn. Hierdoor kan de behandeling eerder starten en besmetting worden voorkomen. Ook kunnen via een PAGO mensen worden opgespoord die gevoelig zijn voor bepaalde infecties of bepaalde werkzaamheden beter niet kunnen uitvoeren.

Terug naar de arbocatalogus