Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe moet je tillen?

Hoe kun je op een gezonde manier tillen en schade aan rug, nek of schouders voorkomen?

Techniek 1

Is de last klein en kun je hem tussen je knieën door omhoog bewegen? Til dan dicht bij je lichaam en tussen je knieën door. Probeer je rug gestrekt te houden.

Techniek 2

Is de last groot en moet je hem voor je knieën langs tillen? Ga dan niet door je knieën, maar til de last voorovergebogen en zo dicht mogelijk langs je lichaam omhoog.

Techniek 3

Is de last klein en kun je hem tussen je knieën door omhoog bewegen, maar kun je je knieën niet kwijt omdat er iets in de weg staat? Schuif de last dan naar een plek waar je wél bewegingsruimte hebt en kies voor techniek 1. Is dat niet mogelijk? Ga dan in een spreidstand staan en til met een rechte rug en gebogen knieën de last omhoog.

Meer tips:

 • Voorkom tillen zo veel mogelijk. Overweeg altijd of het echt nodig is.
 • Houd de last zo dicht mogelijk bij je lichaam.
 • Til niet explosief, zet de beweging rustig in gang.
 • Til bij voorkeur met 2 handen.
 • Til een zware last samen met een collega.
 • Draai je lichaam niet door je rug te draaien, maar door je voeten te verplaatsen. Til altijd met een zo symmetrisch mogelijke romp.
 • Weet wat je tilt. Je rug wordt minder belast als je van tevoren weet hoe zwaar de last ongeveer is. Je lichaam kan zich dan beter voorbereiden.
 • Zorg voor een goede conditie en sterke been-, buik- en rugspieren. Vooral tillen met gebogen knieën kost veel energie. Zorg voor. Veel mensen ouder dan 45 jaar missen spierkracht en tillen alleen daardoor al niet goed.

Wat doe je als je werk te laag is?

 • Maatregel 1: zorg dat het werk hoger komt, bijvoorbeeld door de tafel in hoogte te verstellen.
 • Maatregel 2: ga gespreid staan, zodat je zakt en toch op een goede hoogte werkt. Wissel deze houding wel regelmatig af.
 • Maatregel 3: haal de werkzaamheden dicht bij en recht voor je.
 • Maatregel 4: zorg dat je werkmateriaal geschikt is om ontspannen te werken. Kniel of buk niet onnodig. Gebruik bijvoorbeeld schoonmaakmateriaal met in lengte instelbare stelen.

Meer weten?

In deze video (Engelstalig) wordt uitgelegd hoe je kinderen op een goede manier kunt tillen. Op deze website zijn meerdere video's te vinden over hoe je zware objecten kunt tillen zonder klachten te krijgen.

Terug naar de arbocatalogus