Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe kun je infectieziekten voorkomen?

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Als organisatie kun je het volgende doen om te voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden:​

  • Stel vast welke risico's er zijn. De risico-inventarisatie geeft daarvoor de eerste aanzet.
  • Zorg altijd voor een goede hygiëne, zoals een goede handhygiëne en een goede hoest- en nieshygiëne. Hygiënemaatregelen kosten weinig en leveren veel op. Wel moeten ze consequent worden toegepast, want ze zijn alleen effectief als ze strikt worden nageleefd.
  • Hebben medewerkers in je organisatie te maken met agressie of dienen ze injecties toe? Volg dan de procedure voor bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincidenten als er een risico is op besmetting. Uit de risico-inventarisatie moet blijken of dit het geval is.
  • Werken er in je organisatie vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven? Neem dan de volgende maatregelen.
  • Bied medewerkers vaccinatie aan als dit mogelijk en zinvol is. Zie ook: Wanneer vaccineren?
  • Geef medewerkers goede voorlichting over de risico's die ze lopen en de manier waarop ze die risico's kunnen beperken.

Naast bovenstaande maatregelen kan ook periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek zinvol zijn om infectieziekten te voorkomen. Met zo'n onderzoek kan een infectie eerder worden vastgesteld en besmetting worden voorkomen.

Terug naar de arbocatalogus