Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe breng je risico's in kaart?

Hoe kun je als organisatie het risico op fysieke belasting in kaart brengen?

  • Inventariseer het risico op fysieke overbelasting met de Risicomonitor.
  • Let op signalen, bijvoorbeeld uit het werkoverleg, functioneringsgesprekken en exitgesprekken. Ook informeel contact kan een goed beeld geven van het probleem van fysieke belasting. Vraag hoe mensen het ervaren.
  • Onderzoek de tevredenheid (MTO). Vraag de medewerkers via een vragenlijst naar hun werkbeleving. Stel daarin ook fysieke belasting aan de orde. Dit onderzoek kan deel uitmaken van de risico-inventarisatie.

Meer weten?

De digitale Checklist Fysieke Belasting van TNO geeft een snelle en betrouwbare indicatie van de fysieke risico's in je organisatie. Bovendien voorkomt hij vervelende verrassingen tijdens een inspectiebezoek, aangezien de checklist ook door de Inspectie SZW wordt gebruikt. De checklist is gemaakt voor alle professionals die zich bezighouden met werkomstandigheden, zoals preventiemedewerkers en arbocoördinatoren. De checklist is gratis en de resultaten zijn anoniem.

Terug naar de arbocatalogus