Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Het nieuwe werken

Tien tips voor invoering van Het Nieuwe Werken

Tip 1: voer het zelf in

Je organisatie moet Het Nieuwe Werken (HNW) zélf invoeren. Waar nodig kun je externen inzetten, zoals een coach of leverancier. Maar voor een goede invoering is het belangrijk om zelf duidelijk te hebben welke ambities je organisatie heeft met HNW. Voer je HNW in vanuit kostenperspectief? Wil je concurrerend blijven op de arbeidsmarkt? Of wil je jong talent binden? Maak deze doelstellingen expliciet, zodat alle medewerkers weten waar ze het voor doen.

Tip 2: zorg voor steun op het hoogste niveau

De directie en het hoger management dienen HNW expliciet te steunen. Deze steun is nodig vanaf het uitzetten van de randvoorwaarden tot en met de daadwerkelijke invoering. Tijdens de invoering is steun nodig om weerstand te overwinnen of de noodzakelijke samenwerking tussen afdelingen van de grond te krijgen. Het geven van het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door als eerste de vaste werkkamer af te staan, helpt enorm in de acceptatie.

Tip 3: maak nieuwe werkafspraken

In de praktijk maken medewerkers zich vaak zorgen. Kan ik nog wel rustig werken? Vind ik wel een goede werkplek als ik een keer om half 10 begin? Hoe gaan we om met stilteruimtes? Om deze onrust weg te nemen, is het zaak concreet de discussie aan te gaan over normen en waarden, houding en gedrag. Uit deze discussies kunnen nieuwe werkafspraken voortkomen. Zorg ervoor dat medewerkers input kunnen leveren en samen duidelijkheid kunnen creëren over de invulling van HNW.

Tip 4: geef weerstand een podium

Elke organisatie die met HNW aan de slag gaat, stuit op weerstand. Dat is heel normaal. Er zijn altijd mensen die minder enthousiast zijn over veranderingen. Het is belangrijk dat deze medewerkers toch hun verhaal kunnen doen. De grootste valkuil is om negatief commentaar geruisloos onder het tapijt te vegen. Het zal dan steeds terugkomen en acceptatie van HNW belemmeren.

Tip 5: maak je ambassadeurs groot

Binnen elke organisatie zijn er wel werknemers die voorstander zijn van HNW. Vaak zijn dit mensen die elders hebben gezien hoe het werkt en enthousiast zijn over de kansen. Gebruik deze mensen als ambassadeurs om ideeën te vormen en anderen mee te krijgen.

Tip 6: plaats het middenmanagement centraal

Voor het middenmanagement is invoering van HNW de grootste verandering. Ze moeten anders gaan leidinggeven, sturen op resultaten in plaats van aanwezigheid en zich meer ontwikkelen als coach. Zorg daarom voor een goede begeleiding en bied workshops aan. Oftewel: stel het middenmanagement centraal.

Tip 7: maak de voordelen zichtbaar

Bij HNW raken medewerkers in hun beleving vaak iets belangrijks en vertrouwds kwijt, namelijk hun eigen werkplek. Tegenover dit offer staan ook positieve zaken zoals meer flexibiliteit, meer eigen verantwoordelijkheid en een betere werk/privé-balans. Daarnaast is het goed om medewerkers ook op een andere wijze iets ‘terug te geven’. Hoe kunnen ze straks hun werkomgeving eigen maken? En wat zijn hun wensen voor de inrichting van de ruimte? Door medewerkers hierbij te betrekken, creëer je meer draagvlak en zullen ze enthousiaster worden bij de overgang naar HNW.

Tip 8: stel een businesscase op

HNW levert veel op, maar vergt eerst een investering, zoals een verbouwing of de aanschaf van digitale hulpmiddelen. Natuurlijk zijn er mensen die ook zonder businesscase al ‘weten’ dat HNW gewoon ingevoerd moet worden. Maar er zijn ook mensen die meer onderbouwing willen zien. Voor hen is een realistische businesscase noodzakelijk. Los van de stijging van productiviteit en medewerkertevredenheid levert HNW ook besparingen op (denk aan minder vierkante meters kantooroppervlak). Door kosten en baten tegen elkaar af te zetten, zijn moeilijke situaties tijdens de invoering te voorkomen.

Tip 9: laat ICT over aan de juiste mensen

De ICT binnen HNW moet leuk en simpel worden en vooral bedoeld zijn om (online) samenwerken te stimuleren. Op die manier wordt HNW leuker en succesvoller. Geef de verantwoordelijkheid voor ICT aan mensen die verstand hebben van gebruikers. Dit hoeven dus geen mensen te zijn die specifiek verstand hebben van de techniek.

Tip 10: ga op referentiebezoek

Het is zinvol om op referentiebezoek te gaan bij organisaties die HNW al hebben ingevoerd. Bespreek de voordelen en leermomenten, ervaar nieuwe kantoorconcepten en praat met mensen die er werken. Zo krijgen ook sceptische collega’s een beeld van de voordelen.

Bron: deze tekst is een ingekorte versie van een artikel van drs. ing. Willem Drenth en Inggé Syaranamual van Corporate Facility Partners. Het volledige artikel vind je hier.

Terug naar de arbocatalogus