Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Handhygiëne

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Bij zichtbaar vuile handen wordt aanbevolen om je handen en onderarmen te wassen met water en zeep en goed af te drogen met een wegwerphanddoek. Duur van de volledige procedure: 20 tot 30 seconden.

Was je handen:

 • Voor en na het eten.
 • Na toiletbezoek.
 • Na hoesten, niezen of snuiten.
 • Na contact met lichaamsvocht, zoals hoestslijm en ontlasting.
 • Na contact met dieren.
 • Voor en na het verzorgen van een wond of het toedienen van medicatie.
 • Na contact met afval of vuil textiel.
 • Na het schoonmaken.
 • Vóór en na hulp bij het eten.
 • Na hulp bij toiletgebruik en bij het afvegen van neus of mond.

Let op! Deze opsomming sluit niet uit dat je ook op andere momenten je handen moet wassen.

Werkwijze:

Maak je handen nat met water uit een flink stromende kraan.
Voorzie je handen van een laag vloeibare zeep uit een dispenser, zonder het tuitje van de dispenser aan te raken.
2 t/m 7 Wrijf je handen gedurende 10 seconden goed over elkaar. Zorg dat vingertoppen, duimen en gebieden tussen de vingers en de polsen goed worden ingewreven.
Spoel je handen goed af.
Droog je handen af met een wegwerpbare handdoek. Droog ook je polsen en de huid tussen je vingers.
10 Sluit de kraan zonder die met je blote handen aan te raken. Gebruik tijdens het sluiten bijvoorbeeld een doekje.

Desinfecteren

Bij niet-zichtbare verontreiniging van je handen kun je volstaan met desinfecteren. Desinfecteren van je handen met handenalcohol is huidvriendelijker en gaat sneller dan wassen met water en zeep . Bovendien mag je voorwerpen met nog natte handen aanraken. Dit is niet het geval wanneer je je handen met water en zeep hebt gewassen.

Werkwijze:

Breng handenalcohol uit de dispenser aan op je droge handen, zonder daarbij het tuitje van de dispenser aan te raken. Neem zoveel handenalcohol dat het kuiltje van één hand met handenalcohol is gevuld. Deze hoeveelheid is nodig om je handen gedurende de volledige inwerktijd (ongeveer 30 seconden) nat te houden.
2 t/m 7 Wrijf je handen gedurende ongeveer 30 seconden zorgvuldig over elkaar, totdat ze droog zijn. Wrijf ook je vingertoppen, duimen, gebieden tussen je vingers en polsen grondig in.
Laat je handen drogen aan de lucht. Bij niet of onvoldoende droging van de alcohol is het effect minder en bestaat bovendien de kans op huidirritatie, bij aansluitend gebruik van handschoenen. Gebruik bij voorkeur een disperser met elleboogbediening of automatische (sensor)bediening.

Overige aandachtspunten:

 • Zorg dat open wondjes aan je handen of beschadigingen van de huid (zoals eczeem) zijn afgedekt.
 • Draag gedurende je werkzaamheden geen sieraden zoals ringen, armbanden en polshorloges. Sieraden kunnen infectieziekten overdragen.
 • Verwijder piercings als ze hinderlijk zijn bij het uitoefenen van je werkzaamheden of de behandeling/verzorging van cliënten.
 • Houd nagels schoon en verzorgd. Onder lange nagels kan zich gemakkelijk vuil ophopen.
 • Houd haar, baarden en snorren schoon en verzorgd.
 • Draag schoenen die goed en makkelijk te reinigen zijn.
Terug naar de arbocatalogus