Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Gedragscode

Een gedragscode is een belangrijk hulpmiddel om ongewenst gedrag tegen te gaan. Met de gedragscode vraag je aandacht voor de manier waarop je met elkaar omgaat. De regels gelden niet alleen voor de contacten tussen ouders en medewerkers, maar ook voor de contacten tussen medewerkers onderling.​

Tips

Maak de gedragscode onderwerp van gesprek tijdens de werving en selectie, de introductie van nieuwe medewerkers, functioneringsgesprekken en intakegesprekken met ouders.

Zorg dat de gedragscode voor iedereen toegankelijk en goed te vinden is, bijvoorbeeld op de website van je organisatie, in de functieprofielen en in de informatiepakketten voor nieuwe medewerkers en nieuwe klanten.

Aanspreken

Een gedragscode is pas effectief als ouders en pedagogisch medewerkers worden aangesproken op het niet naleven ervan. Hiervoor kun je de 5 stappen van het 'blame'-model gebruiken:

Bemerken. Er wordt bepaald gedrag opgemerkt dat mogelijk ongewenst is.

Labelen. Het gedrag wordt gelabeld als ongewenst.

Aanspreken. Degene die het ongewenste gedrag vertoont, wordt aangesproken op zijn gedrag.

Melden. Als de 'dader' na aanspreking nog steeds volhardt in zijn gedrag, wordt dit gemeld bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Egaliseren. Een melding van ongewenst gedrag veroorzaakt vaak onrust of conflicten in een organisatie. Daarom moeten de betrokken partijen de kwestie na enige tijd evalueren, zodat de mogelijk ongemakkelijke sfeer in de organisatie weer kan worden hersteld.

Terug naar de arbocatalogus