Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Borging beleid tegen ongewenst gedrag

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW
  • De gestelde doelen uit het beleid worden altijd geëvalueerd.
  • Meldingen van incidenten worden geanalyseerd en gebruikt voor verbeterplannen.
  • Het voorkomen en beheersen van ongewenst gedrag is een formeel onderdeel van de portefeuille van een bestuurslid/directielid/managementteamlid.
  • Het (kunnen) omgaan met ongewenst gedrag is een onderdeel van de functie- en taakomschrijving van medewerkers en leidinggevenden.
  • Omgaan met ongewenst gedrag is een vast onderdeel van functioneringsgesprekken, afdelingsoverleg en teamoverleg.
  • Omgaan met ongewenst gedrag is een vast onderdeel van de inwerkperiode en inwerkplannen voor nieuwe medewerkers.
Terug naar de arbocatalogus