Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Analyseren werkdruk en werkplezier

Om werkdruk en werkplezier te analyseren zijn er tal van hulpmiddelen en methoden.

Sommige daarvan kun je eenvoudig zelf binnen je organisatie uitzetten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Werkdruk bespreken tijdens Werkoverleg
  • Werkdruk bespreken tijdens Functioneringsgesprek
  • Risicomonitor

Andere hulpmiddelen vragen meer kennis van en inzicht in de onderliggende methodiek:

Kom je er zelf niet uit?

Vraag dan advies aan een deskundige, zoals een arbeid- en organisatiedeskundige of een arbo-adviseur.

Kwantitatief of kwalitatief?

Een voordeel van gevalideerde kwantitatieve instrumenten (zoals: Job Content Questionnaire / Quantitation Workload InventoryUBES-vragenlijst en de Workability Index) is dat je op een betrouwbare manier cijfers kunt vergelijken tussen afdelingen, locaties of in de loop van de tijd. Dit soort instrumenten vraagt vaak wel om deskundige begeleiding in de voorbereiding en bij de interpretatie van de resultaten. Voor organisaties met minder dan 50 medewerkers zijn vragenlijstonderzoeken minder geschikt, omdat privacy en statistische betrouwbaarheid dan in het geding kunnen komen.

Een voordeel van kwalitatieve instrumenten (interviews, workshops, gesprekken) is dat ze niet alleen informatie bieden, maar vaak ook al een stap richting verbetering zijn. Praten over werkdruk werkt als een interventie en kan verbeteropties opleveren.

Terug naar de arbocatalogus