Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Behoud

3 tips voor het starten van de medewerkersreis

1 jun 2021

Een goed doordachte medewerkersreis is een belangrijk instrument bij het werven, binden, boeien en behouden van medewerkers. Voor veel kinderopvangorganisaties is dit onderwerp nog relatief nieuw. Kinderopvang werkt! startte onlangs een pilot om de medewerkersreis te verbeteren. Een halfjaar lang gaan organisaties aan de slag om een nieuwe medewerkerservaring te creëren.

Pascale Warmerdam

Door te onderzoeken wat hun huidige cultuur is, welke leiderschapsstijl er heerst en hoe de medewerkers de onderdelen van de medewerkersreis nu ervaren. Als dit in kaart is gebracht worden er verbeteroplossingen bedacht en uitgetest. Met de medewerkers zelf. Elf kinderopvangorganisaties doen aan de pilot mee, waaronder SKOA (Stichting Kinderopvang Alkmaar) waar Kiddies ook onder valt. Wat zijn de ervaringen van Pascale Warmerdam? En welke tips heeft zij voor andere organisaties die willen starten met de medewerkersreis?

Waarom zijn jullie gestart met de medewerkersreis?

Pascale: 'SKOA en Kiddies vormen sinds 2019 één organisatie. Het bij elkaar brengen van 32 kinderopvanglocaties en ruim 300 medewerkers is een hele uitdaging. Zeker rond het thema werkgeverschap en medewerkersreis. Toen het pilotproject Medewerkersreis van Kinderopvang werkt! voorbij kwam, was dit voor ons een uitgelezen kans om, op een georganiseerde en doordachte manier met dit onderwerp aan de slag te gaan'

Wat is jullie belangrijkste doel van het project, wat wil je graag bereiken?

Wij willen graag ons werkgeverschap nog sterker maken. We gaan voor duurzame relaties. Niet alleen met ouders, kinderen en onze partners zoals het onderwijs, maar juist ook met (nieuwe) medewerkers.
Pascale Warmerdam

'De medewerkersreis speelt daarin een belangrijke rol. Omdat we twee merken zijn, moeten we goed nadenken over de kernwaarden van beide organisaties en daar keuzes in maken. Waarbij we de ‘parels’ die SKOA en Kiddies afzonderlijk te bieden hebben, overeind laten.'

Welke stap uit de medewerkersreis was jullie beginpunt?

'Cultuur en leiderschap. Voor ons is dat absoluut stap één. Voor onze huidige medewerkers maar ook voor nieuw talent is het belangrijk dat we duidelijk maken en uitstralen wie we zijn, waar we voor staan en wat we te bieden hebben.'

Wat heeft deelname aan de pilot jullie tot nu toe opgeleverd?

Het is heel fijn om de juiste handvatten te krijgen. De opbouw van de medewerkersreis is helder en daarmee is het een hele waardevolle handreiking.
Pascale Warmerdam

'Ook de uitwisseling met collega’s uit andere kinderopvangorganisaties is een prettige manier om ervaringen te delen en zo van elkaar te leren. Ik word heel blij om hiermee bezig te zijn! We zijn een bevlogen en ambitieuze organisatie met unieke eigenschappen. Dat willen we graag sterker neerzetten in een energieke en eigentijdse visie op werkgeverschap. Daar kunnen we nu grote stappen in zetten. Wat dat betreft kwam de pilot precies op het juiste moment.'

3 tips van Pascale Warmerdam van SKOA

1: Begin gewoon
Wacht niet op het juiste moment om met de medewerkersreis aan de slag te gaan, want er zijn altijd andere dringende dingen te doen. Dus, begin gewoon! Je zal zien hoeveel energie het geeft om er mee bezig te zijn.

2. Bepaal de belangrijkste eerste stap voor jouw organisatie
De stappen van de medewerkersreis bieden een mooie leidraad en geven houvast. Begin bij het begin. Voor ons was dat cultuur en leiderschap. Daaruit volgt dan identiteit en imago, en dan werven en solliciteren, welkom en inwerken, werk en ontwikkeling.

3. Maak een inventarisatie van wat al goed gaat en wat beter kan
Wat zijn de parels? En wat wil je verbeteren? Zo maak je het ook behapbaar.

Meer lezen over de medewerkersreis?